Udruženje sudskih tumača RS

Uvod...

STALNI SUDSKI TUMAČI REPUBLIKE SRPSKE/BOSNE I HERCEGOVINE NA JEDNOM MJESTU !

POTREBAN VAM JE PREVOD DOKUMENATA?

POZOVITE CENTRALNI BROJ TELEFONA:

051/ 226 - 330 ,  226 - 331 ili 226 - 335


Vaši dokumenti će zvanično i kvalitetno biti prevedeni u najkraćem mogućem vremenu. 

Dokumente možete predati i preuzeti prevode u Banja Luci, Prijedoru, Derventi, Modriči, Doboju i Istočnom Sarajevu,

radnim danom od 08.00 do 16.00 časova.

23.12.2013.godine

Poštovani članovi,

u pokušaju da Vas informišemo putem maila o dešavanjima i izmjenama, došli smo do saznanja da kod mnogih članova podaci koji su nam dostavljeni (adresa, adresa elektronske pošte, telefonski broj i dr.) nisu važeći, odnosno neispravni. 

Vaša je dužnost da nas obavjestite o svakoj Vašoj promjeni i mi zaista ne snosimo odgovornost zbog nemogućnosti informisanja članova o bitnim izmjenama, ako ne posjedujemo važeće podatke. 

Mole se svi aktivni članovi Udruženja koji nisu ažurirali svoje podatke da to   učine neodložno pomoću obrasca za učlanjenje (sa napomenom da se radi samo  o izmjeni podataka) i dostavom na naš mail: administracija@sudskitumaci.org  ili putem faksa na broj: 051-226 333.

Želimo Vam srećne i radošću ispunjene predstojeće praznike.

Administracija USTRS

 

 

08.12.2014. godine

OBAVJEŠTENJE

Prevodilačka služba USTRS omogućava od 15.12.2013. godine predaju dokumenata na prevođenje i preuzimanje prevoda u roku od nekoliko časova u kancelariji Prevodilačke službe u GRACU, Republika Austrija. Adresa glasi:

Übersetzungsbüro-Igor Prerad,
Ghegagasse 33,
8020 Graz

 Mail adresa u Grazu: graz@sudskitumaci.org

Kontakt telefoni: 0660-652 55 00 (Aleksandar Mihajlović)

            0664-311 1578 (Igor Prerad)

                 0660-655 52 68 (Stefan Prerad)

Radno vrijeme kancelarije: radnim danom od 09.00-15.00 časova 

Pomoći ćemo Vam kod rješavanja svih Vaših poslova u BiH i Austriji (prijava, odjava, podizanje izvoda iz MK, ispis iz knjige državljana u BiH, prevod Vaših dokumenta i dr.), slobodno nas pozovite.

Administracija USTRS-a

U pripremi je saradnja sa Prevodilačkim kancelarijama  u  Frankurtu, Cirihu, Sidneju i Torontu. Cilj nam je omogućiti građanima BiH preuzimanje prevoda i u inostranstvu u što kraćem vremenu.

05.04.2013. godine

Udruženje sudskih tumača - Prevodilačka služba stekla je renomirane ISO-sertifikate 9001 i 27001. Sticanjem ovih Sertifikata preuzeli smo obavezu pružanja usluge kvalitetnog prevoda u skladu sa propisanim EU-normama i garanciju tajnosti podataka datih na prevođenje. Bitno je napomenuti da smo jedini u BiH i regiji koji posjedujemo sertifikate: ISO 9001 i 27001 iz oblasti prevodilačke djelatnosti.

 01. 12. 2012. godine

PRUŽANJE USLUGA PISMENOG PREVOĐENJA PO NAJVIŠIM STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, ZAGARANTOVANOG KVALITETA I KVANTITETA-PUŠTEN U RAD NOVI INFORMACIONI SISTEM USTRS-a

Od danas omogućujemo svim našim članovima da putem zatražene pristupne šifre pristupe Serveru i pružaju uslugu pismenog prevođenja za potrebe fizičkih i pravnih lica. Novi Informacioni sistem Udruženja sudskih tumača omogućuje svakom sudskom tumaču koji redovno izmiruje obaveze prema Udruženju, da se putem dodjeljene pristupne šifre loguje i istog trena izvrši uvid u stanje potrebnih prevoda i preuzme materijal na prevod prema svom raspoloživom vremenu, izvršen prevod proslijedi u sistem i putem obračunskog formulara naplati ugovorenu cijenu usluge. Svi prevodi se elektronski protokolišu, a loš kvalitet prevođenja odbacuje. Ovim sistemom omogućujemo pravnim i fizičkim licima usluge prevoda sa garancijom visokog kvaliteta i brzine usluge.

Pozivamo naše članove, zainteresovane da pružaju usluge prevođenja, da se obrate administrativnoj službi USTRS-a radi stizanja prava na pristup Informacionom sistemu USTRS-a. Zahtjev možete uputiti na mail: administracija@sudskitumaci.org ili lično u sjedište USTRS-a.

 

01. 06. 2012. godine

Obavještavamo sve članove Udruženja da je resorno ministarstvo izvršilo izmjenu Pravilnika o stalnim sudskim tumačima RS. Više informacija na stranici za članove.

Administracija USTRS

 

22. 02. 2012. godine                   

Obavještavamo sve naše članove koji su aktivni i u 2012. godini da mogu zatražiti ličnu elektronsku adresu na serveru SUDSKITUMACI.org.

Dobijanjem vlastite elektronske adrese na našem serveru omogućava se kvalitetnija saradnja među svim našim članovima.

Zahtjev se podnosi putem elektronske pošte na mail: administracija@sudskitumaci.org i treba da sadrži lične podatke člana, kao što su: ime i prezime, potpuna adresa stanovanja, broj kontakt telefona i dokaz o izmirenoj članarini za tekuću godinu.

(primjer adrese: stalnom sudskom tumaču Mirku Mirkoviću biće dodjeljena elektronska adresa: m.mirković@sudskitumaci.org).

 

Po prijemu zahtjeva, dostavićemo Vam ličnu elektronsku adresu, kao i lozinku, neophodnu za podešavanje naloga na računaru.

s poštovanjem, 

Rukovodstvo USTRS-a


27.02.2011. godine

Obavješavamo sve stalne sudske tumače u Republici Srpskoj da će se u toku 2011. godine vršiti provjera plaćanja poreza na ostvareni prihod od usluga stalnog sudskog tumača od strane nadležnog kontrolnog organa RS. Kontrola će obuhvatati provjeru upisa izvršenih usluga u zakonski propisani "Dnevnik izvršenih usluga", a koji se može nabaviti pomoću ovog FORMULARA (ovdje kliknuti). Sudski tumači koji ne vode ovaj jedinstveni Dnevnik i u njega ne upisuju i ne naplaćuju usluge u skladu sa važećim Pravilnikom i Tarifom naknada za usluge, snosiće dosta visoke novčane kazne. Ove kontrole će uslijediti na osnovu pritužbi mnogih sudskih tumača u RS koji uredno naplaćuju svoje usluge i plaćaju zakonski predviđeni porez.

Administracija USTRS


Copyright © Udrženje sudskih tumača RS, 2006, zabranjeno je svako kopiranje ili umnožavanje sadržaja.
Svi materijali na ovoj prezentaciji su vlasništvo Udruženja, zaštićeni znakovi ili robne marke su vlasništvo njihovih registrovanih vlasnika.