KANCELARIJA BANJA LUKA - CENTRALA

Kancelarija se nalazi u Aleji svetog Save br. 25, u Boriku (zgrada iza Addiko Banke)

Radno vrijeme kancelarije, radnim danom od 08.00 do 16.00 časova.

Теlefon: +387 51 226-330, 226-331

Faks: +387 51 226-333

Email: banjaluka@sudskitumaci.org

Usluge pisanog i usmenog prevođenja sa ovjerom sudskog tumača, iznajmljivanje konferencijske sale sa prevodiocima, organizovanje seminara i druge intelektualne usluge

POŠALJITE NAM PORUKU