Sala za seminare, radne sastanke ili konferencije

Za potrebe održavanja seminara, radnih sastanaka ili konferencija, posjedujemo moderno uređenu i tehnički snabdjevenu salu do 30 učesnika. Sala se nalazi na samom ulazu u Banja Luku iz pravca Klašnica, samo 2,5 kilometra udaljena od centra Banja Luke. Na raspolaganju Vam je 3D-tehnologija prenosa slike, audio tehnika i oprema za pružanje usluge konsekutivnog ili simultanog prevođenja.
U sklopu organizacije višednevnog seminara, obezbjeđujemo, pod posebnim uslovima hotelski smještaj u krugu od 100 metara, kao i serviranje toplih i hladnih napitak za vrijeme pauza, i hrane u ugovorenom vremenu za ručak u vidu švedskog stola. Sa posebnom pažnjom ćemo se posvetiti organizaciji Vašeg skupa, uvažavajući sve Vaše želje.

Sala se nalazi na adresi Zemunska 20 b, Banja Luka