SIMULTANO PREVOĐENJE

Simultano i konsekutivno prevođenje najkvalitetniji su vidovi komunikacije između ljudi koji govore različitim jezicima. Udruženje sudskih tumača Republike Srpske u saradnji sa profesionalnim agencijama obezbeđuje simultani prevod za sve vrste međunarodnih skupova kao što su kongresi, konferencije, seminari, prezentacije, predavanja i poslovni sastanci. Tokom simultanog prevođenja prevodilac prevodi govornikove reči gotovo istovremeno kada i govornik izlaže svoj govor, ali s vremenskim zaostatkom od nekoliko sekundi. Za ovu vrstu prevođenja neophodna je posebna oprema kako bi se prevođenje nesmetano odvijalo. Naime, simultano prevođenje izvodi se u izolovanoj kabini i zahtjeva prevodiočevu intenzivnu pažnju i koncentraciju jer prevodilac istovremeno sluša, analizuje sadržaj, anticipira ono što još nije izrečeno i prevodi izrečeno na ciljni jezik. Zato se u kabini uvijek nalaze dva ili tri prevodioca koji nastupaju naizmjenično.
Jedan simultani prevodilac može da prevodi najviše 30 minuta bez odmora. Simultani prevodilac sluša govornika pomoću slušalica u zvučno izolovanoj kabini i istovremeno prevodi na ciljni jezik tako što govori tekst u mikrofon. Dnevna radna norma simultanog prevodioca iznosi najduže šest do osam sati. Iako se smatra najzahtjevnijom vrstom prevođenja, prednost simultanog prevođenja jeste ušteda vremena budući da prevod teče istovremeno sa izvornim izlaganjem i nema usporavanja toka događaja. Za simultani prevod od posebne je važnosti da simultani prevodioci unaprijed znaju datum održavanja skupa i trajanje prevođenja i da blagovremeno budu upućeni u terminologiju koja će se upotrebljavati za vreme skupa, kao i da im se dostave svi potrebni materijali kako bi se što kvalitetnije pripremili za simultano prevođenje. Simultani prevod obezbjeđujemo za sve svjetske jezike.

OPREMA ZA SIMULTANO PREVOĐENJE

Oprema za simultano prevođenje omogućava komunikaciju bez granica, bez jezičkih barijera. Ukoliko se odlučite za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, rado ćemo Vam pomoći savjetom i sugestijom pri organizaciji svih vrsta poslovnih sastanaka kako biste cjelokupnu uslugu mogli da dobijete na jednom mestu. Oprema za simultano prevođenje sastoji se od: prijemnika , slušalica, bežičnih mikrofona, statičnih mikrofona, prevodilačkih kabina, ozvučenja i prateće opreme.
Za svaki skup obezbjeđujemo iskusnog tehničara koji nadgleda i upravlja opremom u dvorani tokom celog događaja. Na višejezičnim konferencijama snabdjevenim opremom za simultano prevođenje svaki učesnik govori jezikom koji mu najviše odgovara i sluša jezik koji najbolje razumije – bezgranična komunikacija. Cijena iznajmljivanja opreme zavisi od vrste skupa, mjesta održavanja, broja učesnika i vaših ostalih zahtjeva.